Home Photos Street Art in Prishtina, Kosovo

Street Art in Prishtina, Kosovo

On Facebook. By Pleurat Spahiu in Prishtina, Kosovo. Thanks to Petrit Rrahmani for the photos!