Home Photos Lego Street Art In Warsaw, Poland

Lego Street Art In Warsaw, Poland

On Facebook. In Warsaw, Poland. Thanks to Iwona ES for the photo!
More Street Art whit lego on Street Art Utopia.